Privacyverklaring

In de kader van de privacywet, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is aansprakelijk:

Heeser Spargelhof
Daniela Angenendt
Hees 18
47652 Weeze

Telefon: 0049 160 214 4897
E-Mail:

Uw rechten als betrokkene

Via de vermelde contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u steeds de volgende rechten uitoefenen:

  • Inlichtingen krijgen over de bij ons opgeslagen gegevens over u en over de verwerking ervan (art. 15 AVG),
  • Verbeteren van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 AVG),
  • Wissen van de bij ons opgeslagen gegevens over u (art. 17 AVG),
  • Beperken van de gegevensverwerking, indien uw gegevens op basis van wettelijke verplichtingen nog niet mogen gewist worden (art. 18 AVG),
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 AVG) en
  • Overdraagbaarheid van gegevens, indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking of een overeenkomst met ons heeft gesloten (art. 20 AVG).

Als u ons toestemming heeft gegeven, kunt u deze steeds intrekken met betrekking tot de toekomst.

U kunt steeds een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, bv. bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de provincie waar u woont of bij de autoriteit die bevoegd is voor ons als verwerkingsverantwoordelijke.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met hun adressen vindt u onder: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Verzamelen van algemene gegevens bij een bezoek aan onze website

Aard en doel van de verwerking:

Als u onze website raadpleegt zonder u te registreren of op andere wijze gegevens door te sturen, worden er automatisch gegevens van algemene aard verzameld. Deze gegevens (server-logfiles) bevatten onder meer het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet-serviceprovider, uw IP-adres en dergelijke.

De gegevens worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • het verzekeren van een moeiteloze verbinding met de website,
  • het verzekeren van een vlot gebruik van onze website,
  • het evalueren van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsook
  • verdere administratieve doeleinden.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over u als persoon. Dit soort gegevens wordt, indien nodig, statistisch geëvalueerd door ons om onze aanwezigheid op internet en de achterliggende techniek te optimaliseren.

Wettelijke basis:

De verwerking gebeurt volgens art. 6 hoofdst. 1 afd. f AVG op basis van ons rechtmatig belang om de stabiliteit en werking van onze website te verbeteren.

Ontvangers:

Indien nodig worden de gegevens bekendgemaakt aan de technische dienstverleners, die actief zijn als gegevensverwerker voor de uitbating en het onderhoud van onze website.

Duur van de opslag:

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden van het onderzoek. Dit is in het algemeen het geval voor gegevens die worden gebruikt om de website aan te bieden, wanneer de betreffende sessie is afgelopen.

Terbeschikkingstelling verplicht of vereist:

De terbeschikkingstelling van de bovenvermelde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder IP-adres is de dienst en werking van onze website echter niet verzekerd. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde diensten en services in dat geval niet beschikbaar of beperkt zijn. Bezwaar is dan ook uitgesloten.

Nieuwsbrief

Aard en doel van de verwerking:

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief van uw abonnement via e-mail naar u te sturen. De opgave van uw naam gebeurt om u persoonlijk te kunnen aanspreken in de nieuwsbrief en u, indien nodig, te identificeren, indien u gebruik wil maken van uw rechten als betrokkene.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om uw e-mailadres te vermelden. Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief worden de door u opgegeven gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht van omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of de registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische voorwaarden).

Voor een doeltreffende registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanmelding werkelijk is gebeurd door de houder van het e-mailadres passen wij de „double-opt-in“-procedure toe. Hiervoor protocolleren we de bezorging van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van het hierbij gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet aan derden doorgegeven.

Wettelijke basis:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 hoofdst. 1 afd. a AVG) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie via e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief steeds intrekken met werking voor de toekomst. In elke nieuwsbrief vindt u hiervoor een overeenstemmende link. Bovendien kunt u zich ook op eender welk ogenblik via de website afmelden of ons informeren over uw intrekking via de contactmogelijkheid die u terugvindt op het einde van deze informatie over gegevensbescherming.

Ontvangers:

Indien nodig ontvangen de verwerkers de gegevens.

Duur van de opslag:

De gegevens worden in dit verband enkel verwerkt zolang de toestemming is verkregen. Daarna worden ze gewist.

Terbeschikkingstelling verplicht of vereist:

De terbeschikkingstelling van uw persoonsgegevens gebeurt vrijwillig, enkel op basis van uw toestemming. Zonder toestemming kunnen wij onze nieuwsbrief helaas niet naar u versturen.

Contactformulier

Aard en doel van de verwerking:

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen met het oog op de individuele communicatie met u. Hiervoor is de opgave van een geldig e-mailadres en uw naam nodig. Dit wordt gebruikt om de vraag toe te wijzen en te beantwoorden. Het opgeven van verdere gegevens is optioneel.

Wettelijke basis:

De verwerking van de op het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt op basis van een rechtmatig belang (art. 6 hoofdst. 1 afd. f AVG).

Door het contactformulier ter beschikking te stellen willen wij het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. Uw ingevoerde gegevens worden opgeslagen met het oog op de verwerking van de vraag en mogelijke aansluitende vragen.

Indien u contact met ons opneemt om een offerte te vragen, gebeurt de verwerking van de in het contactformulier vermelde gegevens met het oog op de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6 hoofdst.

1 afd. b AVG).

Ontvangers:

Indien nodig ontvangen de verwerkers de gegevens.

Duur van de opslag:

De gegevens worden ten laatste 6 maanden na de verwerking van de aanvraag gewist.

Indien er een contractuele relatie tot stand komt, zijn wij volgens het Duitse handelswetboek onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen.

Terbeschikkingstelling verplicht of vereist:

De terbeschikkingstelling van uw persoonsgegevens gebeurt vrijwillig. Wij kunnen uw aanvraag echter enkel verwerken indien u ons uw naam, e-mailadres en de reden van de vraag meedeelt.

SSL-encryptie

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de nieuwste encryptieprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

Wijziging van onze voorwaarden voor gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden voor gegevensbescherming te wijzigen zodat ze steeds overeenstemmen met de actuele wettelijke vereisten of om wijzigingen van onze prestaties door te voeren in de privacyverklaring, bv. in geval van invoering van een nieuwe service. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing bij uw volgende bezoek.

Vragen over de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of richt u rechtstreeks tot de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming in ons bedrijf.

Heeser Spargelhof
Daniela Angenendt
Hees 18
47652 Weeze

Telefoon: 0049 160 214 4897
E-mail:

De privacyverklaring werd opgesteld met behulp van activeMind AG, expert op het vlak van externe functionaris voor gegevensbescherming (versie #2019-04-10).

CONTACT